Test Atoe

Twoje odpowiedzi zostaną zebrane na końcu kwestionariusza, aby stworzyć obraz Twojej firmy i wybrać najlepsze opcje dla Ciebie.

1.Czy Twoja firma jest obecnie rentowna?
2.Czy wiesz, że Twoja firma jest wystarczająco rentowna, aby pokryć koszty finansowe dodatkowego pracownika?
3.Czy wiesz o wsparciu finansowym, które jest dostępne, aby pomóc Ci w przyjęciu pierwszego pracownika?
4.Czy twój biznes jest sezonowy? Czy to normalne w twoim biznesie, że w ciągu roku mają miejsce szczyty pracy w odstępach czasu w ciągu roku?
5.Czy twoje obciążenie pracą wzrasta?
6.Czy straciłeś lub odrzuciłeś pracę, ponieważ nie masz wystarczających możliwości (zdolności produkcyjnych)?
7.Czy zidentyfikowałeś/aś luki w swoich umiejętnościach i wiedzy, które pracownik mógłby uzupełnić na co dzień?
8.Jesteś zainteresowany rozwijaniem swojego biznesu?
9.Czy planujesz zwiększyć produkcję lub świadczenie usług w najbliższej przyszłości lub przewidujesz zapotrzebowanie na dodatkowy wykwalifikowany personel w swojej organizacji w przyszłości?
10.Czy uważasz, że nowy pracownik pomógłby w rozwoju Twojej firmy? (Zwiększyć produkcję, zaoferować więcej usług, mieć większą bazę klientów, zwiększyć marżę zysku itp.)
11.Czy są ludzie, których znasz, a którzy mogą pomóc Ci rozwinąć Twój biznes, z którymi byłbyś gotów pracować na zasadzie wolnego strzelca?
12.Czy oceniłeś/aś swoje miejsce pracy i stwierdziłeś/aś, że jest to praktyczne i bezpieczne środowisko dla Twojego nowego pracownika?
13.Czy posiadasz zasady i procedury, które mają na celu ochronę zdrowia i dobrego samopoczucia Twoich pracowników?
14.Czy jesteś pewien, że możesz określić rolę swojego pierwszego pracownika?
15.Czy jesteś w stanie przyciągnąć odpowiednie talenty do pracy w swojej firmie, np. czy masz strategie rekrutacji, procedury przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, kontrakty itp.?
16.Czy jesteś pewien, że znasz procesy i wymogi prawne związane z zatrudnianiem ludzi?
17.Czy posiadasz wystarczającą wiedzę na temat procesu wprowadzania nowego pracownika do firmy?
18.Czy masz wdrożone procesy indukcyjne i szkoleniowe?
19.Czy znasz programy nauczania i wiesz, jakie korzyści mogą one przynieść Twojej firmie?
20.Czy wiesz, jakich zasobów potrzebujesz, aby z powodzeniem zorganizować i zrealizować program nauczania w swojej firmie?
21.Czy posiadasz wystarczającą wiedzę na temat długoterminowego zarządzania i rozwoju pracownika, aby w zrównoważony sposób rozwijać swoją firmę?
22.Czy byłbyś skłonny podjąć się udziału program nauczania w celu zatrudnienia swojego pierwszego pracownika?